Froubuurt vlag

Dorpsbelang: Mobiliteitsvisie

Verkeerssituatie in Froubuurt

Gemeente Waadhoeke is bezig met een mobiliteitsvisie. Dit houdt in dat ook in ons dorp alle aspecten van vervoer worden bekeken.   De hieruit voortkomende knelpunten kunnen dan in deze visie worden opgenomen. Daarna wordt gekeken of en hoe een probleem kan worden aangepakt.

Graag horen we van u welke problemen u ervaart. Van voetgangers tot vrachtwagens en groot landbouwverkeer, alle inbreng zullen we aan de gemeente voorleggen en bespreken.

Reacties kunnen naar secretariaat dorpsbelang; ruurdtadema@hotmail.com

Dorpsbelang Froubuurt

Delen en reageren

Stichting Welzijn Ouderen

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Juliane van der Mossel
0518 40 33 03

Loading...

Schaatsvereniging

Voetbalvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Neem dan contact op met Dennis of Karin, of bekijk de website van CVO: https://www.vvcvo.nl

Dennis Torensma (voorzitter)
06 12 75 24 62

Karin van der Plaats (jeugdzaken)
0518 40 00 06

Kaatsvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Melanie van der Mossel
0518 40 33 03
kvklaineizak@gmail.com