Onderzoek BLI-projecten door middel van enquête

Geachte heer/mevrouw,

Twee weken geleden hebben we u onze enquête gestuurd. Er is al een aardige respons, maar helaas niet genoeg gegevens om conclusies mee te trekken. Door middel van deze mail willen we u herinneren aan onze vraag om deze enquête te verspreiden. Ons idee is om de link nog twee weken ‘open’ te laten staan. Na een week hebben we een ijkpunt gesteld om te kijken hoe het dan staat met het aantal respondenten. Dat is onze planning van dit moment. Naar aanleiding van dit ijkmoment is het mogelijk dat er nog telefonisch contact met u wordt opgenomen.

Hierbij nogmaals de link: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YdUhq3MLv0ELn7 

We willen ook benadrukken dat wij u erg erkentelijk zijn voor het verspreiden. Onze vraag om mensen in uw omgeving te benaderen hoeft niet per se iets gemakkelijks te zijn. We zijn er van overtuigd dat de opbrengsten die uit dit onderzoek komen erg waardevol kunnen zijn voor het Waddengebied en daarbuiten. Verder levert dit voor ons belangrijke informatie over op welke punten de huidige regeling bijgesteld kan worden om aan de ene kant de relevante projecten op te halen uit het gebied en aan de andere kant nog beter aan te sluiten op de behoefte uit het gebied. Hopelijk maakt die gedachte het wat gemakkelijker.

Voor vragen nog altijd bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Adriaan van der Veer

Onderzoeker

Allard Steenstra

Programmaregisseur

T     (058) 233 90 20

M     06 21210926

E     allard.steenstra@waddenfonds.nl

Ruiterskwartier 121 A | 8911 BV Leeuwarden

www.waddenfonds.nl | info@waddenfonds.nl

Delen en reageren

Stichting Welzijn Ouderen

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Juliane van der Mossel
0518 40 33 03

Loading...

Schaatsvereniging

Voetbalvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Neem dan contact op met Dennis of Karin, of bekijk de website van CVO: https://www.vvcvo.nl

Dennis Torensma (voorzitter)
06 12 75 24 62

Karin van der Plaats (jeugdzaken)
0518 40 00 06

Kaatsvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Melanie van der Mossel
0518 40 33 03
kvklaineizak@gmail.com