Jaarverslag MFC Froubuurt 2020 en 2021

Beste lezers.

Het is ongebruikelijk om een jaarverslag te schrijven over een periode van twee jaar en toch doen we het. Voor het bestuur van het MFC Froubuurt is het haar eerste jaarverslag in haar bestaan.

Terug kijkend op de afgelopen jaren, zij n deze heel bijzonder verlopen.

In de herfst van 2019 zij we naar een voorbereidingstijd van ruim 4 jaar gestart met de verbouw van de sportaccommodatie naar het MFC  Froubuurt.

In de bouwcommissie hadden zitting:

Wim Veenstra

Rients Dijkstra

Rinze Dijkstra

Tjebbe Hettinga

Atje Tadema

 OP 17 januari 2020 vond de bouwkundige oplevering plaats en konden we met vereende krachten aan de afwerking van het interieur. En in maart konden de eerste verenigingen hun intrede doen, Het lag in de planning dat we begin April de officiële opening zouden vieren maar helaas, de Corona sloeg toe en we moesten onze activiteiten staken. Het duurde drie maanden alvorens we weer mondjesmaat konden opstarten. Dit betrof met name de buitenactiviteiten kaatsen en voetballen. Maar ook de kermis in augustus werd op bescheiden schaal gevierd. Gelukkig maar, want nu kon er iets verdient worden. De kosten liepen natuurlijk wel gewoon door.

Ondertussen werden de laatste opleveringspunten van de bouw afgewerkt en konden we de balans opmaken. Deze liet aanzien dat we mooi binnen de financiële kaders gewerkt hadden. Een tegenvaller was, dat het jeugdhonk niet naar de afspraken was opgeleverd. De geluidsisolerende maatregelingen waren minimaal. Daardoor werkten het samengaan van het korps en de jeugdsoos op dezelfde avond niet. Herstel zou een grote financiële belasting met zich meebrengen en bovendien de beperkte ruimte voor het jeugdwerk nog verkleinen. Met het bouwbedrijf zijn we tot een schikking gekomen, zij hebben ons een afkoopsom overgemaakt.

In de maanden juli, augustus en september kon er wat verdiend worden . Gelukkig maar, want de kosten gingen wel steeds door. Helaas openbaarde zich een nieuwe variant van Corona, waardoor we wederom tot sluiting genoodzaakt waren.

Terug kijken op 2020 heeft de samenvoeging van sport en welzijn veel voordelen. Maar het samenvoegen vraagt ook veel aandacht en begrip. Een nieuwe organisatie welke er voor alle partijen  is, moet vaak opboksen tegen oude regels en gebruiken. Bij de gebruikers vraagt dat ook aanpassing en dat gegeven zal zeker ook in 2021 nog niet ingeburgerd zijn.

Met alle tegenslagen zijn we financieel met zwarte cijfers het nieuwe jaar ingegaan. Door het rijk zijn er aan de gemeenten middelen beschikbaar gesteld, waarmee wij voor een stukje gecompenseerd zijn. Zo hoefden wij geen OZB te betalen een ook geen veldhuren. Al met al een €6000.- euro.

Zo verliep het jaar 2020 en ging over naar 2021.

Voor 2021 is er een vergelijkbaar beeld. In maart weer voorzichtig open, zij het met aangepaste maatregelingen van 1.5 meter zone, groepsgrote, ontsmetting, looproute, testbewijzen, Corona app enz. enz. En in de herfst wederom sluiting.

Na de oplevering van nieuwbouw zijn we gestart met aanvragen voor CO-financiering  voor de revitalisering van de kleedboxen en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelingen d.m.v. het plaatsen van 40 zonnepanelen.

De kosten werden rond de €103.000 begroot.

Met inzet van uit het dorp, een bijdrage van de Gemeente, het Iepen Mienskipsfûns, de Co-operatieve Rabobank en Bildtse Belangen konden we de begroting dekkend krijgen.

In eerdere actie was er in het dorp een €15.000 aan middelen opgehaald door uitgifte van certificaten. Ook door CVO, de Kaats commissie, het Sport-stimuleringsfonds en eigen middelen MFC is een aanzienlijke bijdrage geleverd.

In december 2021 konden we van start gaan, met als oplevertijd januari 2022.

De groencommissie van Froubuurt heeft gezorgd dat intree naar het MFC opgeschoond en ingeplant is en de gemeente heeft zorg gedragen voor het hertraten van de toegangsweg.

Al met al, we kunnen met zij allen terug zien naar een vruchtbare periode waarbij we met vereende krachten iets moois voor onze gemeenschap neergezet hebben.

Rest ons alle vrijwilligers en de goede gevers hiervoor te danken. Zonder hun was dit niet gerealiseerd.

Atje Tadema Postma, voorzitter.

Bestuurssamenstelling:

A Tadema Postma, voorzitter: Aftredend 01-05-2022

M van der Mossel , secretaris.

Tj Hettinga              , penningmeester.

S Kappe                    ,bestuurslid

D Bakker                  , bestuurslid :Aftredend 01-05-2022

Delen en reageren

Stichting Welzijn Ouderen

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Juliane van der Mossel
0518 40 33 03

Loading...

Schaatsvereniging

Voetbalvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Neem dan contact op met Dennis of Karin, of bekijk de website van CVO: https://www.vvcvo.nl

Dennis Torensma (voorzitter)
06 12 75 24 62

Karin van der Plaats (jeugdzaken)
0518 40 00 06

Kaatsvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Melanie van der Mossel
0518 40 33 03
kvklaineizak@gmail.com