Jaarverslag MFC Froubuurt seizoen 2022

Het behelst hier een verslag van de periode augustus tot juni van het jaar 2022/23

In deze periode heeft er een verandering van voorzitter plaats gevonden. Atje Tadema werd op gevolgd door Kees Zuidema.

Het seizoen begon prachtig met een geweldig dorpsfeest. Onder ideale weersomstandigheden werd dit een groot succes. De weergoden waren wederom goed gestemd tijdens de laatste kaatspartij. Onder toeziend oog van vele toeschouwers de partij gekaatst.

Na de Corona periode kon een begin worden gemaakt met het organiseren van activiteiten in het MFC. Gekozen is om maandelijks de inwoners van Vrouwenparochie te informeren door middel van een bulletin over de activiteiten die gingen plaatsvinden. Dit in plaats van een informatieboekje.

Diverse activiteiten hebben plaats gevonden, soms goed bezocht en soms teleurstellend wat het aantal bezoekersbetreft. Het  jeuzeluur (borreluur), had over belangstelling niet te klagen. Iedere 14 dagen werd op vrijdag van 17.00/ 19.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje de week afgesloten.

Het instellen van een activiteiten commissie bleek ook een bovenslag. Het witte Kerstfeest en de carnaval zorgden voor een financiële in strooier. Naast deze positieve uitschieters stonden ook een aantal activiteiten die door te weinig belangstelling vooraf, geen doorgang konden vinden. Activiteiten die zeker meer publiek hadden verdiend was de toneelvoorstelling en de muzikale avond van Jan de Vries. De naam “multifunctioneel “ is zeker op zijn plaats als je in ogenschouw neemt hoeveel activiteiten er op jaarbasis plaatsvinden. Op sportief gebied wordt het grootste gedeelte ingevuld door het voetbal en kaatsen. Maar naast deze sporten is er ook plaats voor darten, biljarten en schaken. Ook door activiteiten  van stichting welzijn ouderen wordt een groot gedeelte ingevuld waarbij moet worden gedacht aan lezingen, dia voorstelling van gasten, gymnastiek, dorpsmaaltijden, en uit sociaal oogpunt het elkaar ontmoeten. Naast deze opsomming van gebruikers, kan de yoga, de jeu de boulle en het korps niet vergeten worden als vaste gebruikers van het MFC.

Bijzonder was ook de samenwerking met basisschool sws de Fierljepper, het korps Burdine, kerk en het MFC om gezamenlijk met elkaar een dorpswandeling in kerstsfeer te organiseren.

Het afgelopen jaar zien we als bestuur ook een duidelijk toename van het verhuur van het gebouw door particulieren voor verjaardagen en jubilea enz.

Door financiële middelen uit de nalatenschap van Tinus Rusticus kon het meubilair in de kantine worden vervangen. Het hernieuwde meubilair bracht een complete metamorfose teweeg betreffende inrichting. Financieel gezien hebben we een positief jaar doorgemaakt. De tegoeden zijn toegenomen, waardoor een gezonde boekhouding alle reden tot tevredenheid geeft voor de toekomst. Alle aandacht gaat nog wel uit om het gebouw energie neutraal te verkrijgen. De provincie Friesland begeleidt een commissie om de nodige subsidies te verkrijgen om dit mogelijk te maken.

Mei 2023

Voorzitter MFC Kees Zuidema

Bestuurssamenstelling

Kees Zuidema, voorzitter

Melanie vd Mossel, secretaris

Tjebbe Hettinga, penningmeester

Sjoerdtsje Kappe, bestuurslid

Trijntje Wieringa, bestuurslid

Delen en reageren

Stichting Welzijn Ouderen

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Juliane van der Mossel
0518 40 33 03

Loading...

Schaatsvereniging

Voetbalvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Neem dan contact op met Dennis of Karin, of bekijk de website van CVO: https://www.vvcvo.nl

Dennis Torensma (voorzitter)
06 12 75 24 62

Karin van der Plaats (jeugdzaken)
0518 40 00 06

Kaatsvereniging

Lijkt het je eens leuk om aan te sluiten of heb je vragen? Kom gerust eens langs of neem dan contact op met:

Melanie van der Mossel
0518 40 33 03
kvklaineizak@gmail.com